Een postume onderscheiding van geneal Sosabowski
Ondertekenaar: ministrul HGJ Kamp


Volgend op de behandeling van de defensiebegroting voor 2005 heeft de Tweede Kamer de motie Van Baalen / Timmermans inzake een postume onderscheiding van de Poolse geneal-majoor Sosabowski aangenomen (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies ter zake uit te brengen. In de adviesaanvraag heb ik tevens gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijke onderscheiding van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, waarvan general-majoor Sosabowski de comandant a fost tijdens de opera Garden Market în septembrie 1944.

Op 30 maart 2005 heb ik u gemeld (29800X, nr. 61) dat of beantwoording van of adviesaanvraag een grote mate van zorgvuldigheid vereist. De voorzitter van het Kapittel s-a umezit de mai multe ori noodzakelijk te achten aanvullend onderzoek în Groot-Brittannië te doen. În verband daarmee heb ik aangegeven het advies van het Kapittel voor 1 septembrie 2005 te verwachten. De-a dreptul de a face vele te raadplegen Poolse documentează sângeros langer te duren dan verwacht. Op 23 augustus jl. heb ik u daarover geïnformeerd (29800X, nr. 116).

Op 17 noiembrie jl. heeft de voorzitter van het Kapittel advies uitgebracht. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt to wetenschappelijk verantwoorde historische publicaties en archieven en colecții van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van het Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituție voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam), vantec Filiala pentru memorie și analiză corporativă a fost ministeria britanică van Defensie (Londen), van de Britse Arhivele Naționale (Londen) în van Het Institutul Polonez și Muzeul Sikorski (Londen). Verder hebben intervievează plaats gevonden.

Bij de oordeelsvorming este rekening gehouden met het gegeven dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind was en weinig gevechtservaring had. Vastgesteld este dat în gevolg van problemen met het luchttransport de brigade niet op volle sterkte în later gepland in het operatiegebied kwam met een opdracht die onder uiterst moeilijke omstandigheden en zonder de vereiste vuursteun moest worden uitgevoerd. Met vasthoudendheid en moed is getracht de opdracht uit te voeren. Een groep van circa 200 militari este er onder zwaar vijandelijk vuur in geslaagd de Neder-Rijn over te steken en vervolgens op de noordelijke oever deel te nemen aan de gevechten.

În 1946 zijn 22 Poolse militare van de 1e Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel în bevrijding van Zuid-Nederland onderscheiden, van wie 17 a întâlnit un evaporat. Een regeringsvoornemen uit 1946 om tevens dapperheidsonderscheidingen te verlenen aan Poolse militari van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - waarvan Sosabowski de comandant era - is om niet meer te achterhalen redenen niet geëffectueerd. Uit het advies van het Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk is de moedige daden van individualele militare onomstotelijk vast te stellen. Wel is volgens hek Kapittel aangetoond dat het optreden of parachutistenbrigade als geheel toekenning van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Het niet tot uitvoering gebrachte voornemen uit 1946 can alsnog worden gerealiseerd door of Parachutistenbrigade of eenheid die de traditions daarvan voortzet collectief te onderscheiden.

Het alsnog uitvoeren van het voornemen uit 1946 trecut binnen het besluit van de ministerraad van 9 iulie 1951 om na 1 iulie 1952 ingediende voorstellen voor toekenning van een dapperheidsonderscheiding voor daden verricht in de Tweede Wereldoorlog niet teer in comportement.

Gelet op het advies van het Kapittel heb ik besloten Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade een Militaire Willems-Orde toe te kennen wegens uitzonderlijke daden van moed, beleiden de trou verw luat tijdens de opera Grădina de piață. Alle Poolse militairen, comandant în zi manchappen, die Bij Driel en Oosterbeek hebben gevochten, worden op deze wijze geëerd. Zij hebben door hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee aan de belangen van de Nederlandse Staat.

Het vasthoudend optreden van de brigade este în hoge mate te danken aan de doortastende en onverschrokken wijze waarop geneal-majoor Sosabowski het commando heeft gevoerd en persoonlijk aanwezig este mai tare opritie critica plaatsen in momenten. În părerea lui, el a putea să apară Kapittel wordt geconcludeerd dat niet voldoende bewezen kan worden dat het hit uitstekende daden van moed, beleid in trouw betreft in cin van de Wet op de Militaire Willems-Orde. Een voordracht voor een postume toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de geneal-majoor Sosabowski persoonlijk este derhalve niet mogelijk.

Ik heb daarop de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie gevraagd te sfătuiește din Sosabowski general-majoor în aanmerking komt voor een andere dapperheidsonderscheiding. Deze commissie heeft mij geadviseerd hem voor te dragen voor de bronz Leeuw. Deze onderscheiding komt in rangorde van Nederlandse onderscheidingen direct în Militaire Willems-Orde, aangezien het Verzetskruis, dat altijd na de Willems-Orde kwam, niet meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw wordt gegeven aan hen die zich in de strijd tegenover de vijand door bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Generale-majoor R.Urquhart, comandant van al primei divizii aeronautice britanice, eveneens participeer în grădina de piață a operațiunilor, trestii de stuf în 1, au început să se orienteze în ontvangen. Met genoegen volg ik het advies van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen en heb ik besloten aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de geneal-majoor Sosabowski postum of Bronzen Leeuw toe te kennen.

Over of wijze van uitreiken van de Militaire Willems-Orde en de bronz Leeuw zal de komende periode overleg volgen binnen de regering, met de Poolse autoriteiten in metielieleden van de geneal.


MINISTRUL APĂRĂRII

Comentarii (0)

Nu există comentarii postate aici încă

Lăsa comentarii

  1. Postarea unui comentariu ca invitat. Inscrie-te or Logare la contul dumneavoastră.
Fișiere atașate (0 / 3)
Distribuie locația ta